רקע ותוכניות קיום משותף

 

התאחדות הצופים והצופות בישראל מהווה ארגון גג לכלל ארגוני הצופים בארץ. 

ההתאחדות הוקמה בשנת 1954 והוכרה בתוקף "פקודת הצופה", שהינו חוק מדינה משנת 1978. חוק זה מסדיר את מעמדה של ההתאחדות כגוף המייצג את הצופיות בישראל. 

 

אנו בהתאחדות הצופים והצופות יוזמים.ות ומקיימים.ות מזה שנים פעילות משותפת לחניכים.ות התנועות יהודים.יות, ערבים.יות מוסלמים.יות, נוצרים.יות ודרוזים.יות. אנו מאמינים.ות, שבאמצעות הכלי הצופי, נוכל להכיר בין חניכים.ות מכל הזרמים ולקרב בינהם.ן. אנו מקיימים.ות מעגלי שיח, פעילות בערים המעורבות, פעילות של קיום בצוותא, מחנות וטיולים עבור חניכי.ות ומתנדבי.ות התנועות והארגונים, וזאת תוך שמירה על כבוד הדדי בין הדתות והקבוצות השונות בחברה הישראלית.

 

הצופיות מזמנת אפשרות לשוויון, שלום ואחווה. כולנו לובשים.ות את אותם מדי חאקי, וכולנו דוגלים.ות בדברות הצופה.  כל אלו ועוד מהווים בסיס איתן ליצירת שיח, ושאיפה לחברה ישראלית בריאה, אשר מכבדת את כל זרמיה.

 

חברי.ות ארגוני  הצופים והצופות בישראל מייצגים.ות את כלל מגזרי החברה הישראלית. 

 

ארגוני הצופים השייכים להתאחדות הצופים והצופות בישראל:

תנועת הצופים העבריים.

ארגון הצופים הדרוזים.

תנועת הצופים הערבים.

ארגון הצופים הקתולים. 

ארגון הצופים המוסלמים צופי השלום. 

ארגון הצופים האורתודוקסים

 

מטרות התאחדות הצופים והצופות בישראל:

להיות הגוף המאגד בתוכו את כל ארגוני הצופים והצופות בישראל.

לחזק את מעמדה הממלכתי של הצופיות בישראל.

לחזק את החינוך לערכים חברתיים, לחיים משותפים ולסובלנות בין ערבים.יות, יהודים.יות ודרוזים.יות, לנאמנות למדינה וטיפוח רגש של צדק, עזרה הדדית ויחסי אמת וכבוד בין איש.ה לרעהו.תה תוך שאיפה להגשמה עצמית. 

לפתח ולתאם את מערך היחסים בין הצופים.ות בארץ לבין תנועות הצופים.ות העולמיות וארגוני הצופים.ות במדינות שונות. 

לסייע בקידום ופיתוח הצופיות המעשית במדינת ישראל.

 

פעילות הצופים.ות ברחבי ישראל מקיפה עשרות אלפי חניכים.ות, אשר עוברים.ות פעילות צופית ערכית מדן ועד אילת, ומהווה את הארגון החינוכי הבלתי פורמלי הגדול ביותר במדינת ישראל.

 

את פעילות ההתאחדות מובילים.לות מאות מתנדבים.ות  מרחבי הארץ ומכלל המגזרים החל מגיל 19, כאשר ההמתנדב המבוגר ביותר הינו בן 92.

כלל מוסדות ההתאחדות והוועדות השונות מופעלים על-ידי מתנדבים.ות בתחומי עניין שונים, אשר מביאים.ות עימם את רוח האחווה לכלל חניכי.ות הצופים בארץ. 

 

תוכניות החינוך הצופי, אשר מופעלות על-ידי מתנדבי.ות. ההתאחדות:

תוכנית מעגלי "קיום בצוותא"

היקף: 500 חניכים.ות ממרחבים גיאוגרפים שונים ומערים מעורבות. 

מטרת התוכנית היא להפגיש בין בני.ות נוער בגלאי 15 כחלק מקורס ההדרכה הצופי.

דרכי הפעולה: שני מפגשים של מעגלי חניכים.ות  מעורבים.ות (כחצי ערבים.יות-דרוזים.יות וכחצי יהודים.יות), שני סמינרים בסופי שבוע של אחוות מעורבות, ויצירת פעילות התנדבותית משותפת.

מתנדבים.ות: כ-70 אנשי.ות צוות מובילים.ות את התוכנית, כולל כתיבה והפעלת התוכנית הצופית-ערכית של קיום בצוותא.

 

תוכנית "שבטים שכנים" 

היקף: 300 חניכים.ות  מכתות ז' מהערים המעורבות וממרחבים גיאוגרפים קרובים.

דרך הפעולה: 10 מפגשים במהלך שנת הפעילות, טיול משותף של השבטים, פעילות משותפת עם הורי החניכי.ות, ויצירת פרוייקט חברתי משותף במרחב בו הם.ן חיים.יות.

מתנדבים.ות: את הפעילות מובילים כ- 50 מתנדבים.ות ערבים.יות, יהודים.יות ודרוזים.יות, החל מכתיבת הפעילות ועד הוצאתה לפועל.
 

תגים (קורסים צופיים) משותפים מחוץ לשבטי התנועה

תג היער: פעילות של כ- 200 בוגרים.ות ( מתנדבי.ות התנועות ) מעל גיל 23 ערבים.יות, יהודים.יות ודורזים.יות, היוצאים.ות למחנה משותף בן 4 ימים של הכרות, צופיות וחיים בצוותא, אשר תוך יצירת החוויה הצופית, יוצרים.ות קשרים ותשתית חינוכית בשבטי הצופי ברחבי הארץ.

תג הצופיות: פעילות של כ-500 חניכים.ות מכיתה י' מכלל המגזרים, היוצאים למחנה צופי משותף בן 3 ימים. 

תג הים: כ-60 מתנדבים.ות אשר יוצאים.ות לפעילות של ימית קיום בצוותא דרך פעילות צופי ם.

מתנדבים.ות: כ- 100 אנשי.ות צוות מובילים.ות את פעילות ההדרכה בקורסים השונים.
 

סה"כ פועלים.ות דרך פעילות ההתאחדות מאות מתנדבים.ות יום יום למען הגשמת מטרות העמותה ויצירת חברת מופת במדינת ישראל .

Files